Älykkäiden järjestelmien tutkimusryhmä

Älykkäiden järjestelmien tutkimusryhmässä kehitetään autonomisia, ympäristöön sopeutuvia ja kontekstitietoisia sovelluksia älykkäisiin ympäristöihin. Tutkimus keskittyy dynaamisten mallien luomiseen, joka mahdollistaa elävien tai keinotekoisten kohdejärjestelmien tarkkailun, diagnosoinnin, toiminnan ennustamisen ja ohjaamisen.

Avainsovellusaloja ovat vuorovaikutteiset tilat kodeissa ja organisaatioissa, teollinen automaatio, liikkuvat robotit, kontekstitietoiset mobiilipäätelaitteet sekä tietoturva. ISG tekee sekä soveltavaa että perustutkimusta.

ISG tekee yhteistyötä lukuisten, kuuluisien tutkimustiimien kanssa Euroopassa, USA:ssa, Kanadassa ja Japanissa.

Älykkäiden järjestelmien tutkimusryhmä on osa Tietotekniikan laboratoriota Oulun yliopiston Sähkö- ja tietotekniikan osastolla ja Infotech Oulun jäsen. Älykkäiden järjestelmien tutkimusryhmä tekee läheistä yhteistyötä myös tietotekniikan laboratorion kahden muun tutkimusryhmän, Konenäön tutkimusryhmän ja MediaTeam Oulun kanssa.

ISG/Suomeksi (last edited 2010-05-24 15:01:20 by WebMaster)